6 manieren om langdurig succes voor vrouwen op de werkplek te bereiken
1 maart 2023
blog

6 manieren om langdurig succes voor vrouwen op de werkplek te bereiken

De loopbaan van vrouwen kan een uitdaging vormen door verschillende factoren zoals gendervooroordelen, de loonkloof en de strijd om de balans tussen werk en privéleven. Maar met vastberadenheid, doorzettingsvermogen en de juiste strategieën kunnen vrouwen hun carrière op gang houden en hun professionele doelen bereiken.

Hier zijn enkele strategieën voor succes op lange termijn:

  1. Duidelijke doelen en doelstellingen stellen

Het stellen van duidelijke doelen en doelstellingen is een essentiële stap voor vrouwen om vaart in hun carrière te houden. Het helpt hen hun inspanningen te concentreren en hun acties te prioriteren om de gewenste resultaten te bereiken. Vrouwen moeten vaststellen wat zij in hun carrière willen bereiken en een stappenplan opstellen om die doelen te bereiken. Als een vrouw bijvoorbeeld hogerop wil komen in het bedrijfsleven, moet ze de vaardigheden en ervaring identificeren die nodig zijn voor de gewenste functie en werken aan de ontwikkeling van die vaardigheden.

  1. Voortdurend leren en vaardigheden ontwikkelen

In de snel veranderende wereld van vandaag raken vaardigheden snel verouderd. Daarom moeten vrouwen voortdurend nieuwe vaardigheden leren en ontwikkelen om concurrerend en verkoopbaar te blijven. Vrouwen kunnen dit doen door conferenties, workshops en trainingen bij te wonen, vakbladen te lezen en mentoren te zoeken die hen kunnen begeleiden bij hun loopbaan. Een software engineer kan bijvoorbeeld coding boot camps en online cursussen volgen om nieuwe programmeertalen en tools te leren.

  1. Feedback vragen en ernaar handelen

Feedback ontvangen kan ongemakkelijk zijn, maar is essentieel voor de groei van je carrière. Vrouwen moeten feedback vragen aan collega's, supervisors en mentoren om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten en hun verbeterpunten. Zodra ze feedback krijgen, moeten ze ernaar handelen om hun prestaties te verbeteren en hun carrièredoelen te bereiken. Een verkoopmedewerkster kan bijvoorbeeld feedback vragen over haar presentatievaardigheden en werken aan verbetering daarvan om meer deals te sluiten.

  1. Wees assertief en kom op voor jezelf

Vrouwen worden vaak geconfronteerd met gendervooroordelen en krijgen niet de erkenning en kansen die zij verdienen. Daarom moeten vrouwen assertief zijn en voor zichzelf opkomen om ervoor te zorgen dat ze de erkenning en kansen krijgen die ze verdienen. Ze kunnen dit doen door hun stem te laten horen in vergaderingen, te onderhandelen over hun salaris en te vragen om promoties of opdrachten die aansluiten bij hun carrièredoelen. Een projectmanager kan bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen door te vragen een spraakmakend project te mogen leiden om haar leiderschapskwaliteiten te tonen.

  1. Een gezond evenwicht tussen werk en privéleven handhaven

Een gezond evenwicht tussen werk en privéleven is cruciaal voor vrouwen om hun carrièrestimulansen te behouden. Vrouwen moeten prioriteit geven aan zelfzorg, tijd doorbrengen met hun geliefden en deelnemen aan activiteiten die ze leuk vinden buiten het werk. Dit helpt een burn-out te voorkomen en verbetert de productiviteit en werktevredenheid. Bijvoorbeeld, een advocaat kan een gezonde balans tussen werk en privé behouden door het plannen van regelmatige lichaamsbeweging en yogasessies om stress te verminderen en het algemene welzijn te verbeteren.

  1. Een sterk netwerk opbouwen

Netwerken is cruciaal om carrière te maken. Vrouwen moeten een sterk netwerk opbouwen van collega's, mentoren en professionals uit de sector om inzichten, kennis en kansen te verwerven. Ze kunnen dit doen door evenementen in de sector bij te wonen, lid te worden van beroepsverenigingen en sociale media zoals LinkedIn te gebruiken om in contact te komen met professionals in hun vakgebied. Een marketingmanager kan bijvoorbeeld lid worden van een marketingvereniging en netwerkevenementen bijwonen om potentiële klanten en partners te ontmoeten. Netwerken gaat echter niet alleen over het ontmoeten van mensen; het gaat over het opbouwen en onderhouden van relaties.

Vrouwen kunnen deze zes strategieën gebruiken om vaart in hun carrière te houden: duidelijke doelen stellen, voortdurend leren en vaardigheden ontwikkelen, feedback zoeken, een sterk netwerk opbouwen, voor zichzelf opkomen en een gezond evenwicht tussen werk en privé bewaren.