Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2023

Hartelijk dank voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij Lulu Systems, Inc, ("Mobilo", "wij", "ons", of "onze"). Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via hello@mobilocard.com.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (op https://www.mobilocard.com) (de "Site"), en alle gerelateerde diensten, applicaties, software, content, marketing, evenementen, hardware en technologieën die worden aangeboden via of in verband met de Site (de "Diensten").

Wanneer u de Site bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit Privacybeleid proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u even de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Indien er bepalingen in dit Privacybeleid zijn waarmee u niet akkoord gaat, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van onze Site en Diensten. Door de Site of de Services te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, want het zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

Inhoudsopgave

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
 2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
 3. ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD WORDEN?
 4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?
 5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
 6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 9. HEBBEN INWONERS VAN BEPAALDE STATEN VAN DE VS SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 10. WORDT DIT BELEID GEACTUALISEERD?
 11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, adres, contactinformatie en andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (i) wanneer u zich aanmeldt voor de Site of Diensten, (ii) wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, (iii) automatisch wanneer u de Site of Diensten gebruikt, of (iv) anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de site of services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen het volgende omvatten, dat ter referentie is gecategoriseerd onder de letters die worden vermeld in de California Privacy Rights Act (California Civil Code 1798.140(v)(1)) ("Uw gegevens"):

Uw Gegevens die u aan ons verstrekt, moeten waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en u dient ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in Uw Gegevens.

Informatie verzameld via onze Site

In het kort: Wij kunnen informatie over Uw Gegevens verzamelen wanneer u onze Site of Diensten gebruikt.

Als u onze Site of Services gebruikt, kunnen wij, onze serviceproviders en onze externe partners automatisch informatie over u, uw computer of mobiele apparaat en uw activiteiten op de Site of Services vastleggen of verzamelen, inclusief:

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken Uw Gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met U, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of Uw toestemming.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, onder andere om de functionaliteit van de Site te bieden, aan uw verzoeken te voldoen, analyses uit te voeren om de kwaliteit van de Site te verbeteren, uw ervaring te personaliseren, een contract met u aan te gaan of uit te voeren, het gebruik van de Site en Services te volgen, gerichte reclame te maken, de Site en Services op de markt te brengen, klantenondersteuning te bieden, u elektronische berichten te sturen, om feedback te vragen, noodherstel mogelijk te maken, de beveiliging van de Site en Services te verbeteren, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons naast elk hieronder vermeld doel beroepen.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

Wij kunnen informatie die wij van of over u verzamelen, combineren voor een van de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD WORDEN?

Kortom: Wij delen Uw Gegevens alleen met Uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om U toegang te verschaffen tot de Site en Services, om Uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen Uw Gegevens delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om Uw Gegevens te verzamelen en op te slaan.

Cookiebeleid

Dit onderdeel ("Cookiebeleid") is van toepassing op alle informatie die via de Site wordt verzameld, met inbegrip van de technologieën die wij en derden met wie wij samenwerken, gebruiken voor automatische gegevensverzameling. Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot Uw Gegevens of deze op te slaan. Dit Cookiebeleid legt de verschillende soorten cookies uit die op de Site worden gebruikt en hoe u deze kunt beheren. Wij kunnen dit Cookiebeleid te allen tijde wijzigen.

Een browsercookie is een klein stukje data dat op uw apparaat wordt opgeslagen om websites en mobiele apps te helpen dingen over u te onthouden. Andere technologieën, waaronder webopslag en identifiers die aan uw apparaat zijn gekoppeld, kunnen voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt. We gebruiken cookies, inclusief cookies van derden, om een aantal redenen, zoals het beschermen van uw gegevens en account, om ons te helpen zien welke functies het populairst zijn, om bezoekers op een pagina te tellen, om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren, om onze site en diensten veilig te houden, om gerichte reclame te bieden, en om u een betere ervaring te bieden.

De cookies die wij gebruiken, vallen over het algemeen in een van de volgende categorieën:

CATEGORIEËN VAN COOKIES
CATEGORIEËN VAN COOKIES
Noodzakelijk
Om de Site te beheren en om veiligheidsrisico's te identificeren en te voorkomen.
Voorkeuren
Om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, en om uw ervaring op de Site te verbeteren.
Prestaties
Om informatie te verzamelen over hoe u de Site gebruikt, en om de prestaties van de Site te controleren en te verbeteren.
Marketing
Om advertenties te leveren, om ze relevanter en betekenisvoller te maken voor consumenten, en om de efficiëntie van onze reclamecampagnes op andere sites of mobiele apps te volgen.

Waar van toepassing, bieden wij u de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen. U kunt weigeren cookies van uw browser te accepteren door de desbetreffende instelling op uw apparaat te activeren. Dit kan echter de functionaliteit van de Site beïnvloeden.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren Uw Gegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij zullen Uw Gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit Privacybeleid vereist dat wij Uw Gegevens langer bewaren dan de periode dat gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer wij geen blijvende legitieme zakelijke noodzaak hebben om Uw Gegevens te verwerken, zullen wij deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen wij Uw Gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

U kunt ook verzoeken om Uw Gegevens te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar hello@mobilocard.com. Houd er rekening mee dat we moeten controleren of u bevoegd bent om de account te verwijderen. Ook kunnen sommige gegevens in onze bestanden blijven staan nadat u deze gegevens van uw account hebt verwijderd, en kunnen openbare activiteiten op uw account voordat u deze hebt verwijderd, openbaar toegankelijk blijven. Dit is nodig om fraude te ontmoedigen, door ervoor te zorgen dat personen die fraude proberen te plegen niet in staat zullen zijn om detectie te vermijden door simpelweg hun account te sluiten en een nieuwe account te openen. We streven ernaar om binnen 30 dagen te reageren op verifieerbare verzoeken van consumenten; als we echter een verlenging nodig hebben (tot 30 dagen extra), zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van deze verlenging en de reden daarvoor.

Door uw gegevens aan ons te verstrekken, of aan een derde via de site of services, erkent u dat u uw gegevens vrijwillig overdraagt aan de Verenigde Staten, een rechtsgebied dat mogelijk niet hetzelfde privacykader biedt als andere regio's. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder dit Privacybeleid worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid, ongeacht waar de gegevens zich bevinden.

VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

De Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via: hello@mobilocard.com.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: U mag uw account op elk moment herzien, wijzigen of beëindigen.

U hebt het recht om ons te verzoeken Uw Gegevens te corrigeren of bij te werken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Gegevens en uw persoonlijke informatie en ons vragen de verwerking van Uw Gegevens en uw persoonlijke informatie te beperken. Ook als wij Uw Gegevens of uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór de intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw gegevens of uw persoonlijke informatie op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. De Site biedt u over het algemeen een redelijke mogelijkheid om uw profielgegevens in te zien en te wijzigen en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link "unsubscribe" of "opt-out" in de marketinge-mails die wij u sturen. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com.

Houd er rekening mee dat de persoonlijke gegevens die wij van of over u verkrijgen, kunnen worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten uw land voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, waaronder in de Verenigde Staten van Amerika. Wij nemen de privacy van onze gebruikers serieus en nemen daarom maatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder het waarborgen van een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke normen die van kracht zijn op de datum van dit Privacybeleid. Deze stappen omvatten het gebruik van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie door externe dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER") en u van mening bent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U vindt hun contactgegevens hier:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Rekeninginformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u dat doen:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij Uw Gegevens en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Afmelden voor e-mailmarketing: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij versturen of door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de lijst met marketinge-mails - we moeten u echter nog steeds servicegerelateerde e-mails sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account. Als u zich op een andere manier wilt afmelden, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com.

CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze kenbaar maken om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit Privacybeleid.

HEBBEN INWONERS VAN BEPAALDE STATEN VAN DE VS SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner bent van landen in de EER of Zwitserland ("Europese Inwoner"), Californië of Nevada, worden u specifieke rechten toegekend met betrekking tot toegang tot Uw Gegevens.

EUROPESE RESIDENTEN
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") hebben Europese ingezetenen aanvullende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, onderhevig aan voorwaarden, uitzonderingen of beperkingen in de GDPR, waaronder:

U kunt uw toestemming voor het verzamelen of verwerken van uw Persoonsgegevens of persoonlijke informatie te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór deze intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens of uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Het is echter mogelijk dat we niet in staat zijn om de door u gevraagde diensten te leveren als u uw toestemming voor verwerking intrekt.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, moet u een verzoek bij ons indienen via e-mail op: hello@mobilocard.com. Alleen u, of een persoon die u machtigt om namens u te handelen, kunt een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan als wij uw identiteit of bevoegdheid niet kunnen verifiëren. Uw verifieerbare verzoek moet de vermelding "Verzoek om GDPR-privacygegevens" in de onderwerpregel bevatten en de hoofdtekst van het bericht moet:
- voldoende informatie bevatten aan de hand waarvan wij redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent van wie wij de Persoonsgegevens hebben verzameld;
- uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven; en
- een e-mailadres of postadres bevatten, zoals van toepassing, zodat wij ons antwoord kunnen sturen.

We streven ernaar om binnen 28 dagen te reageren op verifieerbare verzoeken van consumenten; als we echter een verlenging nodig hebben (tot 28 dagen extra), zullen we je schriftelijk op de hoogte stellen van deze verlenging en de reden daarvoor.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link "unsubscribe" of "opt-out" in de marketinge-mails die wij u sturen.

Under the CPRA, California residents have the following rights, subject to any limitations stated in the CPRA:
- Right to Request Deletion. You have the right to request that we delete any Personal Information about you that we maintain.
- Right to Request Correction. You have the right to request that we correct any inaccurate Personal Information that we maintain.
- Right to Know What Personal Information is Being Collected. You have the right to request that we inform you of the (i) categories of Personal Information we have collected about you; (ii) categories of sources from which any Personal Information is collected; (iii) business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing any Personal Information we have collected about you; and (iv) categories of third parties to whom we have disclosed any Personal Information.  The categories of Personal Information collected over the past 12 months and the categories of sources from which we collect Personal Information are outlined in the section above entitled "Information We Collect and How We Collect It.” The business/commercial purpose for the collected information is outlined in the section above entitled "How We Use Information We Collect.” The categories of third parties to whom we have disclosed any Personal Information is outlined in the section above entitled “How and When We Share Information.”
- Right to Access. You have a right to request a copy of the Personal Information that we have collected and maintained in the period that is 12 months prior to the request date.
- Right to Know What Personal Information is Being Sold. You have the right to request the (i) categories of Personal Information that we have sold or shared to a third party and the category of the third party to whom we sold or shared your Personal Information; and (ii) categories of Personal Information we have disclosed to a third party for a business purpose and the category of the third party to whom we disclosed your Personal Information. The categories of third parties to whom we have disclosed any Personal Information is outlined in the section above entitled “How and When We Share Information.” We do not sell your Personal Information to third parties and have not sold Personal Information in the preceding 12 months.
- Right to Opt Out of Sale and Sharing. To the extent we sell or share Personal Information, you have the right to direct us to opt out of that sale or sharing. We do not sell your Personal Information to third parties and have not sold Personal Information in the preceding 12 months.
Nevada (“NV”) law also guarantees that Residents of NV have the Right to Opt-Out of any sale of your Personal Information. We do not sell Personal Information.
- Right to Limit Use and Disclosure of Sensitive Personal Information. You have the right to request that we limit the use of your Personal Information to only uses that are necessary to perform the services or provide the goods. We do not collect, use, or disclose any Sensitive Personal Information as defined in Section 1798.140(v)(1)(L)(ae) of the CPRA.

California Civil Code Section 1798.83, also known as the “Shine The Light” law, permits our users who are California residents to request and obtain from us, once a year and free of charge, information about categories of personal information (if any) we disclosed to third parties for direct marketing purposes and the names and addresses of all third parties with which we shared personal information in the immediately preceding calendar year.

If you are a California resident and would like to make such a request, please submit your request in writing to us using the contact information provided below.
If you are a California resident and provide us with your Personal Information, you may exercise the above rights by submitting a verifiable consumer request to us by email at hello@mobilocard.com or at the mailing address below.

Only you or a person registered with the CA Secretary of State that you authorize to act on your behalf may make a verifiable consumer request related to your Personal Information. We cannot respond to your request if we are unable to verify your identity or authority. Your verifiable request must include the reference “Request for California/Nevada Privacy Information” in the subject line and the body of the message must:
- provide sufficient information that allows us to reasonably verify that you are the person whose Personal Information we have collected;
- describe your request with sufficient detail; and
- include an e-mail address or mailing address, as applicable, for us to send our response.

We strive to respond to verifiable consumer requests within 30 days; however, if we require an extension (up to an additional 60 days) we will inform you of this extension and the reason in writing. Data disclosure request will only include data collected within the 12-month period preceding the receipt of the verified request. We do not charge a fee to process requests to exercise your rights unless the requests are found to be excessive, repetitive, or unfounded.

If you are under 18 years of age, reside in CA, and have a registered account with the Site, you have the right to request removal of unwanted data that you publicly post on the Site. To request removal of such data, please contact us using the contact information provided below, and include the email address associated with your account and a statement that you reside in CA. We will make sure the data is not publicly displayed on the Site, but please be aware that the data may not be completely or comprehensively removed from our systems.

If you have any questions or comments about the processing of your Personal Information, you may contact us at: hello@mobilocard.com.

WORDT DIT BELEID GEACTUALISEERD?

In het kort: Ja, wij zullen dit beleid zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze bekendmaken en we zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van dit Privacybeleid bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in een herzien privacybeleid door uw voortgezette gebruik van de site na de datum waarop een dergelijk herzien privacybeleid is gepubliceerd. Desalniettemin is de Engelse versie bepalend voor uw relatie met Mobilo en zullen eventuele inconsistenties tussen de verschillende versies worden opgelost ten gunste van de Engelse versie.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar hello@mobilocard.com of per post naar:

Lulu Systems, Inc.
1178 Broadway
3rd Floor #1021
New York, NY 10001
Verenigde Staten