Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2020

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap bij Lulu Systems, Inc., ("Mobilo Card", "wij", "ons", of "onze"). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid, of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via hello@mobilocard.com.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (op https://www.mobilocard.com) (de "Site"), en alle gerelateerde diensten, applicaties, software, content, marketing, evenementen, hardware en technologieën die worden aangeboden via of in verband met de Site (de "Diensten").

Wanneer u de Site bezoekt of gebruik maakt van onze Diensten, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In dit Privacybeleid proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u even de tijd neemt om het zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Indien er bepalingen in dit Privacybeleid zijn waarmee u niet akkoord gaat, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van onze Site en Diensten. Door de Site of de Services te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door, want het zal u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van uw persoonlijke informatie met ons.

Inhoudsopgave

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
 2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?
 3. ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD WORDEN?
 4. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?
 5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
 6. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 8. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 9. HEBBEN INWONERS VAN BEPAALDE STATEN VAN DE VS SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 10. WORDT DIT BELEID GEACTUALISEERD?
 11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons meedeelt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, adres, contactinformatie en andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (i) wanneer u zich aanmeldt voor de Site of Diensten, (ii) wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, (iii) automatisch wanneer u de Site of Diensten gebruikt, of (iv) anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Site of Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende omvatten ("Uw gegevens"):

Uw Gegevens die u aan ons verstrekt moeten waarheidsgetrouw, volledig en accuraat zijn, en u dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in UwData.

Informatie verzameld via onze Site

In het kort: Wij kunnen informatie over Uw Gegevens verzamelen wanneer u onze Site of Diensten gebruikt.

Als u onze Site of Services gebruikt, kunnen wij, onze serviceproviders en onze externe partners automatisch informatie over u, uw computer of mobiele apparaat en uw activiteiten op de Site of Services vastleggen of verzamelen, inclusief:

HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken Uw Gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de nakoming van ons contract met U, de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of Uw toestemming.

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, onder andere om de functionaliteit van de Site te bieden, aan uw verzoeken te voldoen, analyses uit te voeren om de kwaliteit van de Site te verbeteren, uw ervaring te personaliseren, een contract met u aan te gaan of uit te voeren, het gebruik van de Site en Services te volgen, gerichte reclame te maken, de Site en Services op de markt te brengen, klantenondersteuning te bieden, u elektronische berichten te sturen, om feedback te vragen, noodherstel mogelijk te maken, de beveiliging van de Site en Services te verbeteren, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons naast elk hieronder vermeld doel beroepen.

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen:

Wij kunnen informatie die wij van of over u verzamelen, combineren voor een van de hierboven vermelde doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die wij ontvangen).

ZAL UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD WORDEN?

Kortom: Wij delen Uw Gegevens alleen met Uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om U toegang te verschaffen tot de Site en Services, om Uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen Uw Gegevens delen op basis van de volgende rechtsgrondslag:

Meer in het bijzonder kan het nodig zijn dat wij Uw Gegevens in de volgende situaties verwerken of delen:

GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om Uw Gegevens te verzamelen en op te slaan.

Cookiebeleid

Dit onderdeel ("Cookiebeleid") is van toepassing op alle informatie die via de Site wordt verzameld, met inbegrip van de technologieën die wij en derden met wie wij samenwerken, gebruiken voor automatische gegevensverzameling. Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot Uw Gegevens of deze op te slaan. Dit Cookiebeleid legt de verschillende soorten cookies uit die op de Site worden gebruikt en hoe u deze kunt beheren. Wij kunnen dit Cookiebeleid te allen tijde wijzigen.

Een browsercookie is een klein stukje data dat op uw apparaat wordt opgeslagen om websites en mobiele apps te helpen dingen over u te onthouden. Andere technologieën, waaronder webopslag en identifiers die aan uw apparaat zijn gekoppeld, kunnen voor soortgelijke doeleinden worden gebruikt. We gebruiken cookies, inclusief cookies van derden, om een aantal redenen, zoals het beschermen van uw gegevens en account, om ons te helpen zien welke functies het populairst zijn, om bezoekers op een pagina te tellen, om de ervaring van onze gebruikers te verbeteren, om onze site en diensten veilig te houden, om gerichte reclame te bieden, en om u een betere ervaring te bieden.

De cookies die wij gebruiken, vallen over het algemeen in een van de volgende categorieën:

CATEGORIEËN VAN COOKIES
CATEGORIEËN VAN COOKIES
Noodzakelijk
Om de Site te beheren en om veiligheidsrisico's te identificeren en te voorkomen.
Voorkeuren
Om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, en om uw ervaring op de Site te verbeteren.
Prestaties
Om informatie te verzamelen over hoe u de Site gebruikt, en om de prestaties van de Site te controleren en te verbeteren.
Marketing
Om advertenties te leveren, om ze relevanter en betekenisvoller te maken voor consumenten, en om de efficiëntie van onze reclamecampagnes op andere sites of mobiele apps te volgen.

Waar van toepassing, bieden wij u de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen. U kunt weigeren cookies van uw browser te accepteren door de desbetreffende instelling op uw apparaat te activeren. Dit kan echter de functionaliteit van de Site beïnvloeden.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren Uw Gegevens zo lang als nodig is om de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij zullen Uw Gegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit Privacybeleid vereist dat wij Uw Gegevens langer bewaren dan de periode dat gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer wij geen blijvende legitieme zakelijke noodzaak hebben om Uw Gegevens te verwerken, zullen wij deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen wij Uw Gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Door Uw Gegevens aan ons, of aan een derde via de Site of Services te verstrekken, erkent u dat u Uw Gegevens vrijwillig overdraagt aan de Verenigde Staten, een rechtsgebied dat mogelijk niet hetzelfde privacykader biedt als andere regio's. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die wij op grond van dit Privacybeleid verzamelen, worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid, ongeacht waar de gegevens zich bevinden.

VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

De Diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via: hello@mobilocard.com.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: U mag uw account op elk moment herzien, wijzigen of beëindigen.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u ingezetene bent van een land in de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland ("Europese ingezetene"), hebt u recht op toegang tot Uw Gegevens, en het recht om te verzoeken dat wij Uw persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of wissen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van Uw gegevens en uw persoonlijke informatie, ons vragen de verwerking van Uw gegevens en uw persoonlijke informatie te beperken, en verzoeken om overdraagbaarheid van Uw gegevens en uw persoonlijke informatie. Ook als wij Uw gegevens of uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voorafgaand aan deze intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van Uw gegevens of uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. De Site biedt u in het algemeen een redelijke mogelijkheid om uw profielinformatie te bekijken en te wijzigen en u kunt zich te allen tijde afmelden voor marketingcommunicatie door te klikken op de link "unsubscribe" of "opt-out" in de marketinge-mails die wij u sturen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com.

Inwoners van Europa worden erop gewezen dat de persoonlijke informatie die wij van of over u verkrijgen, kan worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de EER of Zwitserland voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, inclusief in de Verenigde Staten van Amerika. Wij nemen de privacy van onze gebruikers serieus en nemen daarom stappen om uw informatie te beschermen, inclusief het waarborgen van een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de normen van de Europese Unie die van kracht zijn op de datum van dit Privacybeleid. Deze stappen omvatten het gebruik van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie door derde dienstverleners en partners en verdere details kunnen op verzoek worden verstrekt.

Als u een inwoner bent van de EER en u bent van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden:

Rekeninginformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u dat doen:

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij Uw Gegevens en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Sommige informatie kan echter in onze bestanden worden bewaard om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan wettelijke vereisten.

Uitschrijven van e-mail marketing: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van onze marketing e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die wij versturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de marketing e-maillijst - wij zullen u echter nog steeds service-gerelateerde e-mails moeten sturen die noodzakelijk zijn voor de administratie en het gebruik van uw account. Om u anders af te melden, kunt u contact met ons opnemen via: hello@mobilocard.com.

CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track ("DNT") die u kunt activeren om aan te geven dat u liever niet hebt dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze kenbaar maken om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen waaraan wij ons moeten houden, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van dit Privacybeleid.

HEBBEN INWONERS VAN BEPAALDE STATEN VAN DE VS SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, indien U inwoner bent van Californië of Nevada, worden U specifieke rechten verleend met betrekking tot de toegang tot Uw Gegevens.

Onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"), hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van hun persoonlijke informatie door Mobilo Card. Dit Privacybeleid is van toepassing op "Consumenten" zoals gedefinieerd door de CCPA. In het geval van een conflict tussen ons beleid, verklaringen of kennisgevingen, inclusief maar niet beperkt tot dit Privacybeleid, zal dit onderdeel prevaleren voor wat betreft Consumenten in Californië en hun rechten onder de CCPA. Uitsluitend voor de doeleinden van dit artikel betekent "Persoonlijke informatie" informatie die u identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs direct of indirect aan u kan worden gekoppeld, zoals gedefinieerd onder de CCPA. Persoonlijke informatie omvat geen informatie die is samengevoegd of informatie die niet redelijkerwijs aan u kan worden gekoppeld. In overeenstemming met de CCPA worden sollicitanten, huidige en voormalige werknemers en onafhankelijke contractanten ("Personeel"), en personen die betrokken zijn bij bepaalde communicatie tussen bedrijven die uitsluitend optreedt in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van een ander bedrijf, niet beschouwd als consumenten voor de doeleinden van deze kennisgeving of de hierin beschreven rechten.

Mobilo Card verkoopt uw Persoonlijke Informatie niet en zal dit in de toekomst ook niet doen zonder u daarvan op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden om af te zien van een dergelijke verkoop zoals vereist door de wet. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie bekendmaken voor de volgende doeleinden, die geen verkoop zijn: (i) als u ons opdracht geeft om uw Persoonlijke Informatie te delen, (ii) om te voldoen aan uw verzoeken onder de CCPA, (iii) openbaarmakingen als onderdeel van een fusie of verkoop van activa, en (iv) zoals anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Evenzo bieden wij geen financiële prikkels aan in verband met het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie.

Wij verzamelen verschillende categorieën persoonsgegevens wanneer u de Site gebruikt, waaronder identifiers, commerciële informatie, informatie over internet- of andere elektronische netwerk- of apparaatactiviteiten, geolocatiegegevens en professionele informatie. Een meer gedetailleerde beschrijving van de informatie die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken, vindt u hierboven.

Krachtens de CCPA heeft u de volgende rechten:

Om uw gegevens en de integriteit van onze Site en Services te beschermen, moeten wij uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Een agent kan namens u een verzoek indienen, maar u moet controleren of uw agent hiertoe bevoegd is.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar en kosteloos informatie op te vragen en te verkrijgen van ons over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het direct voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt doen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt op de Site, hebt u het recht om verwijdering aan te vragen van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Site plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Site, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit onze systemen worden verwijderd.

Bovendien verplicht de wet van Nevada (SB §220) websitebeheerders om consumenten in Nevada de mogelijkheid te bieden om af te zien van de verkoop van bepaalde informatie die de websitebeheerder over hen kan verzamelen. Mobilo Card verkoopt uw persoonlijke informatie niet aan derden zoals gedefinieerd in de wet van Nevada, en zal dit in de toekomst ook niet doen zonder u daarvan op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden om af te zien van een dergelijke verkoop zoals vereist door de wet.

Alle verzoeken om informatie of wijzigingen in uw voorkeuren moeten worden gericht aan: hello@mobilocard.com. Dergelijke verzoeken moeten de referentie "Verzoek om Californische privacyinformatie" of "Verzoek om Nevada-privacyinformatie" bevatten in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van het bericht, en moeten het e-mailadres of postadres bevatten, zoals van toepassing, voor ons om ons antwoord te sturen. Dit verzoek mag niet meer dan eenmaal per kalenderjaar worden gedaan. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken die bij ons worden ingediend indien deze niet overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden zijn ingediend.

WORDT DIT BELEID GEACTUALISEERD?

In het kort: Ja, wij zullen dit beleid zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze bekendmaken en we zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van dit Privacybeleid bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in een herzien Privacybeleid door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop een dergelijk herzien Privacybeleid is geplaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid voor uw gemak vertalen in andere talen, desalniettemin is de Engelse versie bepalend voor uw relatie met Mobilo Card en eventuele inconsistenties tussen de verschillende versies zullen worden opgelost in het voordeel van de Engelse versie.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT BELEID?

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kunt u ons een e-mail sturen op hello@mobilocard.com of per post naar:

Lulu Systems, Inc.

1178 Broadway

2e verdieping #1021

New York, NY 10001

Verenigde Staten